Category

Job required

Category

Job required

റിയാദില്‍ റസ്റ്ററന്റില്‍ ജോലി ഒഴിവ്

റിയാദ്: നല്ല നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റസ്റ്ററന്റില്‍ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യമുളളവരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ടേക്എവേ അറ്റണ്ടര്‍ (2), പറാത്ത മേക്കര്‍ (2), ടീ…

കോണ്‍ട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിയില്‍ തൊഴില്‍ അവസരം

റിയാദ്: സൗദിയിലെ പ്രമുഖ കോണ്‍ട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിയില്‍ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ (2എണ്ണം), മെക്കാനിക്കല്‍ സൂപര്‍വൈസര്‍ (2), പ്ലംബര്‍ (4), ഫാബ്രിക്കേറ്റര്‍/പൈപ്പ് ഫിറ്റര്‍ (4),…

തൊഴില്‍ ആവശ്യമുണ്ട്

സൗദിയില്‍ ബഖാലയില്‍ ആറ് വര്‍ഷം പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം. അറബി, ഹിന്ദി ഭാഷകളില്‍ പ്രാവീണ്യം. വിസയോടുകൂടി ജോലി ആവശ്യമുണ്ട്. വാട്‌സആപ്: +91 9995024902

തൊഴില്‍ ആവശ്യമുണ്ട്

നെറ്റ വര്‍ക് & സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍, ബി ടെക്, സിസിഎന്‍എ, എംസിഎസ്എ, ആര്‍എച്‌സിഎസ്എ, നാലുവര്‍ഷം പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം. വിസയോട് കൂടി ജോലി ആവശ്യം.ajmalbinaziz@gmail.com